Mehmet Suat Yılmaz

Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet Suat Yılmaz
Ortopedi ve Cerrahi Uzmanı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Suat Yılmaz 1992 yılında Ankara’da doğdu. İlk öğrenimini Bahçelievler İ.Ö.Okulu ve Hıdırlıktepe İlk öğretim okulunda, ortaokul ve lise eğitimlerini ise “Tam Eğitim Bursu” ile TED Polatlı Kolejinde tamamladı. Aynı bursu Üniversite eğitiminin sonuna kadar almaya hak kazandı ve lisans eğitiminin sonuna kadar burslu olarak öğrenimini sürdürdü. Ondokuzmayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesinde 2011 yılında lisans eğitimine başladı, lisans eğitimi sırasında ilk zorunlu yaz stajını 2014 yılında 1 ay süre ile Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde ikinci zorunlu yaz stajını ise 2015 yılında Ospedale Per Animali DA Compagnia / Moncalieri, Torino /İtalya’da özel bir hayvan hastanesinde 3 ay süre ile Erasmus Plus programı kapsamında tamamladı. Beş yıllık Lisans eğitimini 2016 yılında tamamlayarak yine 2016 yılında aynı fakültenin Cerrahi Anabilim Dalı’nda “Kedilerde Humerus ve Femur Kırıklarının Tie-in Eksternal Fiksatör ile Sağaltımının Klinik ve Radyografik İncelenmesi” adlı doktora tezini 2021 yılında tamamlayarak “Doktor” unvanını aldı.

2021-2023 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalında Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yaptı ve ortopedi derslerini verdi. 15-17 Eylül 2022 tarihleri arasında veteriner hekimliği alanında Türkiye’nin en köklü kongrelerinden 17’nci Ulusal ve 3’üncü Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi’nde sunduğu sözlü ve poster bildirileri ile KKTC’yi temsil eden Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Suat Yılmaz, tez çalışmasıyla “En Başarılı Genç Araştırmacı” ödülüne layık görüldü. Halihazırda Ortovet Veteriner Kliniği Veteriner Ortopedi ve Fizyoterapi Merkezinin kurucu ve sorumlu hekimidir.